APP下载 公众号
/ 文章列表

孙子兵法谋攻篇原文

修改文章 删除文章 [[category_item.name]] [[blog.blog.creator.str_verbose]] [[blog.blog.create_time]]


孙子曰:夫用兵之法,全国为上,破国次之,全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。

故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法为不得已。修橹轒辒,具器械,三月而后成,距堙,又三月而后已。将不胜其忿而蚁附之,杀士三分之一而城不拔者,此攻之灾也。

故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也,必以全争于天下。故兵不顿而利可全,此谋攻之法也。

故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之,敌则能战之,少则能逃之,不若则能避之。故小敌之坚,大敌之擒也。

夫将者,国之辅也。辅周,则国必强;辅隙,则国必弱。

故君之所以患于军者三:不知军之不可以进而谓之进,不知军之不可以退而谓之退,是谓“縻军”;不知三军之事,而同三军之政者,则军士惑矣;不知三军之权,而同三军之任,则军士疑矣。三军既惑且疑,则诸侯之难至矣,是谓“乱军引胜”。

故知胜有五:知可以战与不可以战者胜,识众寡之用者胜,上下同欲者胜,以虞待不虞者胜,将能而君不御者胜。此五者,知胜之道也。

故曰:知彼知己者,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负,不知彼,不知己,每战必殆。

[[blog.blog.answer_count]]留言
[[answer_item.creator.str_verbose]] 反对 反对 回复 [[answer_item.create_time]]

[[reply_item.creator.str_verbose]] 回复 [[reply_item.reply_creator.str_verbose]]

[[reply_item.creator.str_verbose]]

回复 [[answer_item.create_time]]
目前暂无留言
[[blog.blog.answer_count]]
留言
[[blog.blog.focus_count]]
关注
[[blog.blog.view_count]]
浏览
写留言 [[blog.blog.focused?'取消关注':'关注']] 我要发布
一天掌握Python入门

一天掌握Python入门

广式莲蓉月饼秘方

广式莲蓉月饼秘方

免费好用的思维导图

免费好用的思维导图

免费的办公软件

免费的办公软件

赢得信赖的口才术

赢得信赖的口才术

如何拍摄百天宝宝

如何拍摄百天宝宝

免费又好用的表格

免费又好用的表格

写封情书给最爱的人

写封情书给最爱的人

月入过万的蛋黄酥秘方

月入过万的蛋黄酥秘方

商业大亨崛起

商业大亨崛起