APP下载 公众号
/ 文章列表

孙子兵法行军篇原文

修改文章 删除文章 [[category_item.name]] [[blog.blog.creator.str_verbose]] [[blog.blog.create_time]]

孙子曰:凡处军相敌:绝山依谷,视生处高,战隆无登,此处山之军也。绝水必远水;客绝水而来,勿迎之于水内,令半济而击之,利;欲战者,无附于水而迎客;视生处高,无迎水流,此处水上之军也。绝斥泽,惟亟去无留;若交军于斥泽之中,必依水草而背众树,此处斥泽之军也。平陆处易,而右背高,前死后生,此处平陆之军也。凡此四军之利,黄帝之所以胜四帝也。

凡军好高而恶下,贵阳而贱阴,养生而处实,军无百疾,是谓必胜。丘陵堤防,必处其阳,而右背之。此兵之利,地之助也。

上雨,水沫至,欲涉者,待其定也。

凡地有绝涧、天井、天牢、天罗、天陷、天隙,必亟去之,勿近也。吾远之,敌近之;吾迎之,敌背之。

军行有险阻、潢井、葭苇、山林、蘙荟者,必谨覆索之,此伏奸之所处也。

敌近而静者,恃其险也;远而挑战者,欲人之进也;其所居易者,利也。

众树动者,来也;众草多障者,疑也;鸟起者,伏也;兽骇者,覆也;尘高而锐者,车来也;卑而广者,徒来也;散而条达者,樵采也;少而往来者,营军也。

辞卑而益备者,进也;辞强而进驱者,退也;轻车先出居其侧者,陈也;无约而请和者,谋也;奔走而陈兵车者,期也;半进半退者,诱也。

杖而立者,饥也;汲而先饮者,渴也;见利而不进者,劳也;鸟集者,虚也;夜呼者,恐也;军扰者,将不重也;旌旗动者,乱也;吏怒者,倦也;粟马肉食,军无悬缻,不返其舍者,穷寇也;谆谆翕翕,徐与人言者,失众也;数赏者,窘也;数罚者,困也;先暴而后畏其众者,不精之至也;来委谢者,欲休息也。兵怒而相迎,久而不合,又不相去,必谨察之。

兵非益多也,惟无武进,足以并力、料敌、取人而已。夫惟无虑而易敌者,必擒于人。

卒未亲附而罚之,则不服,不服则难用也。卒已亲附而罚不行,则不可用也。故令之以文,齐之以武,是谓必取。令素行以教其民,则民服;令不素行以教其民,则民不服。令素行者,与众相得也。

[[blog.blog.answer_count]]留言
[[answer_item.creator.str_verbose]] 反对 反对 回复 [[answer_item.create_time]]

[[reply_item.creator.str_verbose]] 回复 [[reply_item.reply_creator.str_verbose]]

[[reply_item.creator.str_verbose]]

回复 [[answer_item.create_time]]
目前暂无留言
[[blog.blog.answer_count]]
留言
[[blog.blog.focus_count]]
关注
[[blog.blog.view_count]]
浏览
写留言 [[blog.blog.focused?'取消关注':'关注']] 我要发布
正版ppt免费使用

正版ppt免费使用

制作10s电影感小视频

制作10s电影感小视频

月入过万的蛋黄酥秘方

月入过万的蛋黄酥秘方

摄影入门

摄影入门

广式莲蓉月饼秘方

广式莲蓉月饼秘方

快速掌握Django

快速掌握Django

解密洛克菲勒的绝招

解密洛克菲勒的绝招

战术沙盘思维工具

战术沙盘思维工具

免费的办公软件

免费的办公软件

Photoshop常用技巧

Photoshop常用技巧