APP下载 公众号
/ 文章列表

孙子兵法地形篇原文

修改文章 删除文章 [[category_item.name]] [[blog.blog.creator.str_verbose]] [[blog.blog.create_time]]

孙子曰:地形有通者,有挂者,有支者,有隘者,有险者,有远者。我可以往,彼可以来,曰通;通形者,先居高阳,利粮道,以战则利。可以往,难以返,曰挂;挂形者,敌无备,出而胜之;敌若有备,出而不胜,难以返,不利。我出而不利,彼出而不利,曰支;支形者,敌虽利我,我无出也;引而去之,令敌半出而击之,利。隘形者,我先居之,必盈之以待敌;若敌先居之,盈而勿从,不盈而从之。险形者,我先居之,必居高阳以待敌;若敌先居之,引而去之,勿从也。远形者,势均,难以挑战,战而不利。凡此六者,地之道也;将之至任,不可不察也。

故兵有走者,有弛者,有陷者,有崩者,有乱者,有北者。凡此六者,非天之灾,将之过也。夫势均,以一击十,曰走;卒强吏弱,曰弛,吏强卒弱,曰陷;大吏怒而不服,遇敌怼而自战,将不知其能,曰崩;将弱不严,教道不明,吏卒无常,陈兵纵横,曰乱;将不能料敌,以少合众,以弱击强,兵无选锋,曰北。凡此六者,败之道也;将之至任,不可不察也。

夫地形者,兵之助也。料敌制胜,计险厄远近,上将之道也。知此而用战者必胜,不知此而用战者必败。

故战道必胜,主曰无战,必战可也;战道不胜,主曰必战,无战可也。故进不求名,退不避罪,唯人是保,而利合于主,国之宝也。

视卒如婴儿,故可与之赴深溪;视卒如爱子,故可与之俱死。厚而不能使,爱而不能令,乱而不能治,譬若骄子,不可用也。

知吾卒之可以击,而不知敌之不可击,胜之半也;知敌之可击,而不知吾卒之不可以击,胜之半也;知敌之可击,知吾卒之可以击,而不知地形之不可以战,胜之半也。故知兵者,动而不迷,举而不穷。故曰:知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃不穷。

[[blog.blog.answer_count]]留言
[[answer_item.creator.str_verbose]] 反对 反对 回复 [[answer_item.create_time]]

[[reply_item.creator.str_verbose]] 回复 [[reply_item.reply_creator.str_verbose]]

[[reply_item.creator.str_verbose]]

回复 [[answer_item.create_time]]
目前暂无留言
[[blog.blog.answer_count]]
留言
[[blog.blog.focus_count]]
关注
[[blog.blog.view_count]]
浏览
写留言 [[blog.blog.focused?'取消关注':'关注']] 我要发布
写封情书给最爱的人

写封情书给最爱的人

客家传统美食春卷

客家传统美食春卷

特洛伊木马

特洛伊木马

赢得信赖的口才术

赢得信赖的口才术

免费好用的思维导图

免费好用的思维导图

一天掌握Python入门

一天掌握Python入门

Photoshop常用技巧

Photoshop常用技巧

如何拍摄百天宝宝

如何拍摄百天宝宝

商业大亨崛起

商业大亨崛起

摄影入门

摄影入门